MISSIE & AMBITIE

Op voetbalgebied streven wij ernaar een juiste balans te vinden tussen zowel het belang van het recreatievoetbal als het prestatievoetbal. Bij de jeugdafdeling willen we zo goed mogelijk rekening houden met de leeftijdspecifieke kenmerken van onze spelers en daar de passende oefenstof bij bieden.

We willen onze leden meer betrekken bij de club. Vrijwilligers werven omdat we ze nodig hebben en we de inzet van onze vrijwilligers enorm waarderen. Immers, het verenigingsleven is per definitie gestoeld op de geweldige inzet van vrijwilligers die met veel passie hun club verder willen brengen.

We streven naar meer structuur binnen de vereniging en een pijler hierbij is het werken met verschillende commissies die samen met het bestuur en andere vrijwilligers de organisatie gaan versterken. Meer structuur betekent geen garantie voor succes, wel als dit gepaard gaat met continuïteit en een goede onderlinge samenwerking. Op het financiële vlak willen we een financieel gezonde vereniging zijn. Daarom gaan we een zorgvuldig financieel beleid voeren. Onze slogan hierbij is ‘van goed naar beter’.

V.V. De Dreef wil een club zijn met een open karakter waar zowel leden als gasten met plezier naar toe willen en waar sportiviteit en respect hoog in het vaandel staat. We willen meer samenwerken met onze partners in de wijk en streven ernaar het netwerk om ons heen te versterken, omdat we er in geloven dat dit zowel een meerwaarde kan hebben voor ons als onze partners.

Ook willen we in samenwerking met de gemeente Utrecht een kwalitatief goede en onderhouden accommodatie bieden die als een sociaal sportieve plek en gezellige omgeving wordt beleefd.

Onze ambitie is met V.V. De Dreef een centrale ontmoetingsplek in de wijk Overvecht te worden. We willen ons in de nabije toekomst doorontwikkelen tot één van de sportharten in Utrecht.