Gedragsregels voor spelers:
 
Wees op tijd bij de training en de wedstrijd.
Afmelden voor de training en of wedstrijd is verplicht, doe dit tijdig!
Train regelmatig en met inzet.
Draag zorg voor het in goede staat verkeren van tenue en voetbalschoenen.
Schoenen met vaste noppen zijn  het beste voor de voeten.
Volg aanwijzingen van de trainer en coach op.
Wees zuinig op ballen en ander materiaal.
Speel met het shirt in de broek en niet met afgezakte kousen
Trainen doe je altijd in sportkleding (trainingspak).
Help de trainer met opruimen van het materiaal op de training
Help op de wedstrijddag met het dragen van de ballen, de kleding en de waterzak.
Bespreek wensen of ideeën of problemen met de leider of trainer. Levert dit niks op neem dan contact op met de jeugdcoördinator.
Denk aan je taal gebruik. Geen scheldwoorden
Pesten is absoluut verboden en wordt streng bestraft.
Respecteer de tegenstander. Vraag nooit om kaarten of tijdstraf.
Lever geen commentaar op de scheidsrechter en de hulpscheidsrechters.
Vanzelfsprekend is het om na afloop je tegenstander een hand te geven en zeker de scheidsrechter te bedanken voor de leiding, ook al heeft de scheidsrechter in jouw ogen slecht gefloten.
Elk team gaat compleet naar het veld en keert gezamenlijk terug.
Doe geen sieraden en ringen aan tijdens de training en of wedstrijd.
Laat de kleedruimtes netjes achter, ga niet op de banken staan en gooi rommel in de prullenbak, voetbalschoenen buiten uitslaan.
Houd het Sportpark schoon, gooi rotzooi in de prullenbakken.

Gedragsregels voor ouders:
 
E pupillen worden geholpen door de trainer en of leider. Deze structuur moet duidelijk zijn, kinderen raken anders verward en weten niet waar ze aan toe zijn.
Bij F pupillen één ouder per pupil in het kleedlokaal.
Laat het coachen en geven van ( tactische ) aanwijzingen over aan de begeleiding van het team.
Aanmoedigen moet en kan, mits de aanmoedigingen een positief karakter hebben.
Geef blijk van belangstelling, ga dus zoveel mogelijk mee naar het voetbalteam van uw zoon of dochter.
Denk om uw taalgebruik. Wat jeugdleden niet mogen, mag u ook niet!
Blijf als deze aanwezig zijn netjes achter de hekken.
Respecteer de tegenstander. Vraag nooit om kaarten of tijdstraf.
De scheidsrechter doet ook zijn best, bemoeid u zich niet met zijn beslissingen, respecteer deze.
Zorg ervoor dat afspraken nageleefd worden m.b.t. wassen, belschema en rijden.
Afmelden voor de training en wedstrijd is verplicht, meld uw zoon of dochter tijdig af!
Zorg voor veilig vervoer naar het sportpark (verlichting op de fiets)