VISIE

De kernwaarden van V.V. De Dreef zijn in drie woorden: Passie, Respect en Sabr. Passie sluit aan bij de kerntaak van de vereniging, zoals ook geformuleerd in de statuten als het doel van de vereniging, namelijk ‘het doen beoefenen en het bevorderen van de voetbalsport’. Simpel gezegd: het organiseren van een potje voetbal voor onze leden en gasten en dit doen wij met heel veel inzet en liefde voor het spel.

De ‘fairplay’ mentaliteit is een belangrijke waarde voor De Dreef. Sportiviteit en respect staat bij ons dan ook hoog in het vaandel. Samen met de andere 32 voetbalverenigingen in Utrecht hebben we in het kader van het Utrechts Totaalvoetbalplan de handen ineengeslagen om met elkaar en met onze gasten sportief en respectvol om te gaan. We willen een voetbalclub zijn, waar je leert goed en met plezier te voetballen en waar alle betrokkenen (spelers, ouders, vrijwilligers, toeschouwers, wijkbewoners en gasten) zich thuis voelen.

Onze motto luidt dan ook als volgt:

“We kennen geen tegenstanders, alleen maar gasten”

Elk voetballertje in de dop, of hij/zij nu meer of minder talent bezit, ontwikkelt bij ons naar vermogen zijn of haar voetbal- en sociale talenten. We geven veel aandacht aan voetbaltechniek en tactiek, maar bij De Dreef willen we vooral dat jongens en meisjes plezier in het spel hebben. Het voetbal is wel onze kernactiviteit en dit willen we dan ook uitstekend organiseren.

Naast de voetbalontwikkeling moet er ruimte zijn voor gezelligheid en recreatievoetbal. Voetbal is immers vooral ook– zeker bij onze jeugd – een vrijetijdsbesteding. Een jeugdafdeling die in staat is spelers op te leiden en aan de club voor langere tijd te binden, is voor de vereniging van levensbelang. Daarvoor is het nodig dat we met z’n allen vanuit een duidelijke visie werken en de organisatie waar nodig planmatig aanpakken. Met alle betrokkenen de schouders eronder en met veel passie, maar vooral ook sabr, ofwel het geduld hebben om V.V. De Dreef te ontwikkelen tot een vitale en levendige club in onze wijk Overvecht.